Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์ COVID-19
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนอัตรากำลังสามปี
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   คู่มือสำหรับประชาชน
   การบริหารทรัพยากรมนุษย์
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   ประกาศ อบต.ดอน
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษาฯ
   กองสวัสดิการสังคม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130 :: www.dorn.go.th ::  
นายทักษิณ ปุ๋ยชุมผล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 48)
รณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัย "จงอย่าเข้าใกล้ใครก็ตามที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากาก" (ดู : 80)
รายงานผลการดำเดินงานด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 (ดู : 68)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 42)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 41)
สรุปผลการประเมินคววามพึงพอใจผู้รับบริการ (ดู : 23)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
เรื่อง โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 47)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 1 (ดู : 18)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) (ดู : 19)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ3 (ดู : 24)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562) (ดู : 19)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง2 (ดู : 21)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 อบต.ดอน จัดงานสืบสานประเพณีชักพระตำบลดอน ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา ร่วมปฏิบัติตามและสืบทอดประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด นายเอกสิทธิ์ สองเมือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอปะนาเระ กล่าวต้อนรับ และนายทักษิณ ปุ๋ยชุมผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ศาลาหยุดพระ หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 26)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอน (ดู : 86)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มัสยิดกรือเซ๊ะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มัสยิดกลางปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ข่าวจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
   
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
   หมู่ที่ 6 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130  โทรศัพท์ : 073-466134 โทรสาร : 073-466134
E-mail Address : to.don@hotmail.com
   Copyright © 2019. http://www.dorn.go.th/. All rights reserved. Powered by stsbbs